Wieloautorska monografia pt. „Poszukiwania osób zaginionych” pod redakcją prof. dr hab. Ewy Gruzy i dr hab. Ireneusza Sołtyszewskiego

Wynikiem realizacji projektu jest monografia  dot. rozwiązań prawnych związanych z zaginięciem pt. „Poszukiwania osób zaginionych”, która ukazała się nakładem Wolters Kluwer Polska. Zawiera ona wyniki kompleksowych badań nt. zjawiska zaginięć ludzi w Polsce w ostatnich 20 latach. Badania przeprowadziła Fundacja ITAKA oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetów Warszawskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

W książce, specjaliści od tematu zaginięć podjęli się analizy takich zagadnień, jak: 

  • przyczyny i skala zaginięć, 
  • metody prowadzenia poszukiwań i identyfikacji osób oraz prowadzenia baz danych, 
  • aspekty psychologiczne, kryminologiczne i wiktymologiczne zaginięć, 
  • analiza regulacji obowiązujących w wybranych państwach na świecie.

Premiera książki miała miejsce 15 września 2021.

To pierwsza i jedyna tego typu publikacja w Polsce. Wiedza, sugestie i wnioski zawarte w tej książce będą bezcennym wsparciem dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych.

Książkę można zakupić na: https://www.profinfo.pl/sklep/poszukiwania-osob-zaginionych,152786.html

lub w księgarniach stacjonarnych Wolters Kluwer.


Wróć do aktualności