VIII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA pt. „SYSTEMY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I INSTYTUCJONALNYCH W POSZUKIWANIU OSÓB ZAGINIONYCH W POLSCE I POZA GRANICAMI KRAJU”.

20 listopada 2019 r. odbyła się w Warszawie VIII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA pt. „SYSTEMY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I INSTYTUCJONALNYCH W POSZUKIWANIU OSÓB ZAGINIONYCH W POLSCE I POZA GRANICAMI KRAJU”.

Konferencja przeznaczona była dla ekspertów zajmujących się tematyką zaginięć w Polsce i na świecie. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz oraz służb mundurowych, ambasadorzy i dyplomaci, jak i pracownicy organizacji pozarządowych, a także grup ratowniczych. Tematyka wystąpień osadzona była w kontekście międzynarodowym i dotyczyła rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wykorzystywanych do poszukiwania osób zaginionych.

Punktem wyjścia była prezentacja projektu „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG”, którą omówiła prezes Fundacji ITAKA, Alicja Tomaszewska.

W kolejnej częściach konferencji mogliśmy wysłuchać prezentacji dot. problemu handlu ludźmi. Swoje wystąpienia zaprezentowały sierż. sztab. Agnieszka Sambor z KWP w Radomiu oraz prezes Fundacji La Strada Irena Dawid-Olczyk.

Po przerwie przyjrzeliśmy się aspektom poszukiwań międzynarodowych. Sesję rozpoczął Dmytro Horban z Ambasady Ukrainy z wystąpieniem Problem zaginięć obywateli ukraińskich na terenie Polski. Następne dwa wystąpienia przedstawione zostały przez policjantki z Biura Współpracy Międzynarodowej KGP Policji – podkom. Anetę Wilewską oraz mł. insp. Jolantę Stalmach-Chylińską.

O konwencji haskiej, w kontekście porwań rodzicielskich, opowiadała ekspert-praktyk adw. Agnieszka Swaczyna. Swoje badania statystyczne, przygotowane na podstawie analizy danych KGP, z lat 2000-2017 zaprezentowała też dr Iwona Schab z SGH. Dzięki temu wystąpieniu, mogliśmy przyjrzeć się wzorcom behawioralnym zaginięć w Polsce. Ostatnią prezentacją tego dnia była prelekcja Martyny Lesicy z Konsulatu RP w Londynie, która opowiadała o zaginięciach Polaków w Wielkiej Brytanii.

Goście konferencji mogli szczegółowo poznać przykłady i praktyczne problemy, z jakimi borykają się osoby zaangażowane w poszukiwanie osób zaginionych. Oprócz tego, otrzymali również rzeczowe zestawienia statystyczne i teoretyczne, porządkujące wiedzę na temat tego zjawiska.

Podczas przerwy prezes Alicja Tomaszewska podpisała w imieniu Fundacji porozumienia o współpracy z Grupą Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Goszcza oraz z Jednostką Ratownictwa Kryzysowego z Pabianic.

Konferencja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG”.


Wróć do aktualności