Фаза А

Завдання 1.
Аналіз та опрацювання масштабу, динаміки та географії зникнень, дослідження соціальних та психологічних аспектів зникнень 

Відповідальність за виконання завдання – Фундація «ІТАКА» – Центр розшуку зниклих безвісти людей

Період тривання – 1.01.2019 – 30.06.2020

 Статус – Реалізоване завдання

Детальний аналіз явища був виконаний на підставі поліційних статистичних даних, одержаних від Центру розшуку зниклих безвісти людей Головного управління поліції та даних, що збираються Фундацією «ІТАКA». Проаналізовані дані з 2000 – 2017 років. Виконавці проєкту отримали для аналізу 342 тис. розшукових справ, зареєстрованих в період, який розглядався. Проведені статистичні дослідження та аналізи зосереджувалися на ідентифікації головних факторів, які свідчать про масштаб та динаміку явища зникнень. 

Завдання 2. 
Аналіз правових та інституційних аспектів розшуку зниклих безвісти людей 

Відповідальний за реалізацію завдання – Варшавський університет

Період тривання – 1.04.2019 – 30.06.2020

Статус – Реалізоване завдання

У дослідженнях стосовно правових рішень, прийнятих у Польщі головним критерієм був обраний період (2000-2017 роки). У першу чергу були проведені аналізи правового стану з точки зору процедур розшуку та принципів співпраці відповідних служб у Польщі та за кордоном. Був також досліджений спосіб роботи багатьох державних та позаурядових установ, які становлять загальнопольську систему розшуку зниклих безвісти людей.

Завдання 3.
Аналіз кримінологічних та віктимологічних аспектів зникнень 

Відповідальний за реалізацію завдання – Вармінсько-мазурський університет

Період тривання – 1.04.2019 – 30.06.2020

Статус – Реалізоване завдання

Перевірка гіпотез, поставлених для проведення дослідницьких робіт, вимагала проведення детального аналізу. У першій фазі представники колективу провели теоретичні дослідження щодо явища зниклих безвісти. Пізніше було досліджене явище зникнень у Польщі. У наступному етапі колектив провів низку зустрічей та консультацій з багатьма експертами в Польщі та за кордоном, зокрема в Хорватії. Завдяки проведеним роботам, колектив підготував низку висновків, які були представлені в монографії, довідниках та в підсумках проєкту (рекомендована модель розшуку).

Завдання 4.
Інвентаризація методів розшуку зниклих безвісти людей, невпізнаних людей та трупів 

Відповідальний за реалізацію завдання – Вармінсько-мазурський університет, Фундація «ІТАКА» – Центр розшуку зниклих безвісти людей

Період тривання – 1.04.2019 – 30.06.2020

Статус – Реалізоване завдання

У цьому завданні використовувалися зібрані Фундацією «ІТАКА» дані щодо виявлених у Польщі невпізнаних трупів. Аналізувалися також законодавчі положення, які є чинними в Польщі тепер та які були чинними раніше, у 2010-2017 роках. Висновки проведеного аналізу законодавчих положень, офіційних аналітичних та контрольних документів, а також емпіричних досліджень підтвердили необхідність модифікувати поточну модель розшуку зниклих безвісти. Був проведений також перегляд процесу ідентифікації невпізнаних людей та трупів.

Завдання 5.
Аналіз «належної практики» на підставі досвіду інших держав з метою опрацювання способів запобігання зникненням з особливим врахуванням протидії соціальному виключенню 

Відповідальний за реалізацію завдання – Вармінсько-мазурський університет, Фундація «ІТАКА» – Центр розшуку зниклих безвісти людей

Період тривання – 1.04.2019 – 30.06.2020

Статус – Реалізоване завдання

Аналіз досвіду інших держав, з врахуванням протидії соціальному виключенню, був використаний для опрацювання ефективної моделі розшуку зниклих безвісти людей у Польщі. З цією метою були проаналізовані рішення з 17 країн, даючи детальний порівняльний матеріал для подальших проєктних робіт.