Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty zjawiska zaginięć”

W dniu 27 maja 2021 roku w ramach grantu „Zaginieni” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z programu GOSPOSTRATEG „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty zjawiska zaginięć”. 

Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Fundacją ITAKA. Patronat honorowy nad konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

W Komitecie Naukowym konferencji zasiedli przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (prof. Jarosław Dobkowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. Wiesław Pływaczewski – Kierownik Katedry Kryminologii i Kryminalistyki, prof. Ireneusz Sołtyszewski – kierownik grantu „Zaginieni”), Uniwersytetu w Białymstoku (prof. Ewa Guzik-Makaruk – Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych), Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (prof. Irena Rzeplińska – Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Ewa Gruza – Katedra Kryminalistyki) i Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (prof. Libor Klimek – Dyrektor Centrum Badawczego Kryminologii i Kryminalistyki). Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwał Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dr Joanny Narodowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

W konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (prof. Wiesław Pływaczewski, prof. Denis Solodov, prof. Aneta Łyżwa, dr Joanna Narodowska, dr Maciej Duda, dr Andrzej Gawliński, ), Uniwersytetu Warszawskiego (prof. Ewa Gruza), Uniwersytetu Wrocławskiego (mgr Aneta Urbaniak), Uniwersytetu w Białymstoku (prof. Ewa Guzik-Makaruk, dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, dr Emilia Truskolaska, mgr Mateusz Gąsowski, mgr Aleksandra Stachelska), Politechniki Białostockiej (dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (dr Ewa Pachura), jak również praktycy reprezentujący Fundację ITAKA (mgr Paulina Sidor) oraz Komendę Miejską Policji w Olsztynie (kom. dr Izabela Sękowska, dr Piotr Wojnicz). 

Pomimo, iż formalnie konferencja miała charakter krajowy swoje referaty wygłosili również goście zagraniczni: prof. Chris Eskridge (American Society of Criminology, University of Nebraska, USA), dr Joanna Melz (European University Viadrina, Germany), dr Maryana Shupyana (Ivan Franko University in Lviv, Ukraine) mgr Ana Mikulka (Ministry for Croatian Veterans, University of Zagreb, Croatia) wzbogacając dyskusję nad zjawiskiem zaginięć o perspektywę międzynarodową.

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne spotkanie to odbyło się w formie on-line za pomocą platformy MS Teams. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. W szczytowym momencie referatów słuchało ponad 300 uczestników. Dzięki uprzejmości dr hab. Dagmary Woźniakowskiej-Fajst obrady retransmitowane były również na innych platformach dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członków Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. 

Obrady konferencji podzielone zostały na 3 panele merytoryczne (moderowane kolejno przez prof. Wiesława Pływaczewskiego, dr Maciej Dudę, dr Joannę Narodowską). Poszczególni prelegenci zaprezentowali bardzo interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę zaginięć z punktu widzenia prawa karnego, kryminologii, wiktymologii, suicydologii, kryminalistyki, a nawet psychologii czy politologii. Ożywione dyskusje, które prowadzone były po każdym z paneli wskazują, że tematyka ta cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska akademickiego. Jednocześnie głosy wyrażone w dyskusji nakreśliły obszary, w których należałoby przeprowadzić dalsze analizy naukowe.


Wróć do aktualności